top of page

Gardermoen Vekst

Omstillingsprosjektet for Ullensaker og Nannestad kommune

TJENESTER

4 Innsatsområder

Kompetanse og kvalifisering

Kompetanseheving og kvalifisering av ufaglært arbeidskraft som er direkte rammet av nedgangen i flytrafikken og i reiselivet, og i andre bransjer med et stort antall ufaglærte/lavkvalifiserte ansatte.

Kompetansearbeidsplasser

Bidra til å oppnå kommunenes målsetninger om å etablere flere arbeidsplasser som krever høyere utdanning.

Næringsparker og klynger

Arbeide strategisk med utvikling av kommunenes og andres næringsareal

Destinasjon Gardermoen

Utvikle opplevelsesnæringen på Gardermoen og Øvre Romerike - opplevelser basert på mat, natur og kultur

OM OSS

Vi ønsker å bidra til vekst!

Omstillingsplanen beskriver og drøfter situasjonen i næringslivet i Ullensaker og Nannestad, omstillingsbehovet, målene for arbeidet, prioriterte innsatsområder og ressursbruk.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslår omstillingsplanen fire tematiske innsatsområder:

  1. Kompetanse og kvalifisering

  2. Kompetansarbeidsplaser

  3. Næringsparker og klynger

  4. Destinasjon Gardermoen

 

Omstillingsarbeidet i Ullensaker og Nannestad skal bidra til å utvikle 300 nye arbeidsplasser i løpet av tre år, hvorav 150 krever høyere utdanning.

I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og større variasjon i næringslivet gjennom målrettet arbeid med utvikling av innsatsområdene, samt økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene. Omstillingsarbeidet skal også øke kompetanse og kvalifisering hos arbeidstakere med lavere grad av formell kompetanse.

Anmeldelser

 Utført/under arbeid:

Arrangert en rekrutteringsmesse for 120 deltakere og 9 hoteller
Kunder

Våre partnere

KONTAKT

Her finner du oss

Storgata 6, 2050 Jessheim

Prosjektleder

Lasse.Sjovik@Ullensaker.kommune.no

Tlf 905 48 665

Prosjektkoordinator

Daniel.V.Moldskred@Ullensaker.kommune.no

Tlf: 476 63 757

Følg sosiale mediekanalene til våre samarbeidspartnere:

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Takk for innsendingen!

bottom of page