top of page
Gatekunst-i-Jessheim-ULK-00950-Foto_Sara_Marie_Vollset.JPG

Utlysning av midler til kulturnæring 

Formål med utlysningen
Det er en lav ledighet i Ullensaker og Nannestad kommune samtidig som at det er mange ubesatte stillinger i regionen. Gardermoen Vekst ønsker å trekke til seg nye innbyggere som kan jobbe i regionen vår. Å styrke kulturnæringen er en viktig faktor. Alle aktiviteter som kan fremme kulturnæring i Ullensaker og Nannestad oppfordres til å søke. Aktiviteter som er med på å øke samarbeid i kulturnæringen og samarbeid mellom kultur og annen næring vil være særlig relevant. Andre aktiviteter som festivaler, eventer, konsertarenaer og lignende kan også søke. Det er viktig at det synliggjøres hvordan dette vil bidra til å skape nye arbeidsplasser i regionen og beskrive andre potensielle ringvirkninger av prosjektet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for regionens innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frie kunst- og kulturfeltet.

Ikke nøl med å ta kontakt.

Kulturprosjekter med bevilget støtte: 
- Jessheim Experience fått bevilget: kr 150 000 
- Raknehaugspillet fått bevilget kr.150 000
- Stiftelsen Trandum fått bevilget kr. 150 000
- Spill som kulturuttrykk: kr. 50 000

bottom of page