top of page
Grønne blader

Grønn næring/grønn transport

Gardermoen Vekst har tatt initiativ til at det kan tilrettelegges for transportører inn og ut av Gardermoen Næringspark, og aktører i parken kan benytte annen energi enn diesel til sine vare-/og tungbiler. For å utrede muligheter og behov, har det vært gjennomført dialogkonferanse med aktører i parken, produsenter av energikilder og kjøretøy. Nå er det opp til aktørene å finne sine samarbeidsformer, slik at dette blir en realitet i nærmeste fremtid. 

bottom of page