top of page
Mingling fra oven

Klynge og nettverksbygging

Formål med utlysningen


Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter med mål om å styrke og utvikle kompetansearbeidsplasser i regionen. Dette skal oppnås ved å legge til rette for utvidet eller styrket samarbeid på tvers av selskaper. Prosjektmidlene kan brukes til å enten gjøre kompetanseløft, med åpne bransjespesifikke temaer eller samarbeidsløft. Prosjektmidlene kan også brukes til sosiale aktiviteter og arrangementer, men da må det sannsynliggjøres at formålet er relasjonsbygging på tvers av selskaper og/eller bransje.

Det vil være en fordel om det i søknadsteksten kan fremheves hvordan ditt prosjekt er med på å skape nye kompetansearbeidsplasser i Ullensaker eller Nannestad kommune.

Kontakt

KONTAKT

Ta kontakt ved spørsmål

Prosjektkoordinator

Daniel.V.Moldskred@Ullensaker.kommune.no

Tlf: 476 63 757

Takk for innsendingen!

bottom of page