top of page
Visuelt prosjekt

Siste nytt fra Gardermoen Vekst 

Våre prosjekter 

Her kan du lese om siste nytt fra Gardermoen Vekst sine prosjekter.  

Mulighetsstudie for næringsutvikling i Nannestad Kommune 
 

19 mai, 2023

Nannestad kommune har i dag over 15 000 innbyggere, og er en kommune i vekst. Etableringen av Oslo lufthavn har vært en viktig driver for utviklingen, men også gjort kommunen sårbar for endringer i aktiviteten ved lufthavnen. Denne sårbarheten er en viktig årsak til at Nannestad og Ullensaker nå er en del av Innovasjon Norges omstillingsprogram. Gjennom programmet er det satt av midler til å gjennomføre tiltak for å skape arbeidsplasser i regionen som ikke er like avhengige av aktiviteten ved Oslo lufthavn. I denne studien vurderes hvilke muligheter Nannestad kommune har til å gjøre seg mindre avhengig av aktiviteten ved Oslo lufthavn, både gjennom næringsetableringer og bosetting i kommunen

Våre partnere

bottom of page