top of page
konvensjon

SMB-utvikling
-Good to Great 

SMB-Utvikling skal gjøre bedriftene bedre i stand til å forstå sine muligheter og utfordringer samt til å ta grep for å videreutvikle sine bedrifter. Bedriftene som blir med får i første omgang være med på en forstudie, hvor så et utvalg av bedriftene blir med videre til et forprosjekt. Hovedmålet i SMB utvikling er at en skal sette i gang utviklingsaktiviteter i bedriftene som deltar som øker konkurranseevnen deres. En har videre som delmål å øke samspillet mellom bedriftene i kommunene og med bedrifter i regionen slik at en får økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom bedriftene.

I forstudien kartlegges vekstpotensialet og innsatsviljen hos potensielle deltakerbedrifter, og det gis anbefalinger til hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet. Bedriftene som etter forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får hjelp til å utarbeide bedriftsanalyser og prosjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen.

 

Av dere som bedrift kreves innsatsviljeengasjement og egeninnsats i form av tid. 


I gjengjeld vil dere få dekt ekstern rådgivning for å videreutvikle din bedrift, gjennom analyser av virksomheten og prosjektplaner for deres ønskede prosjekter.  

Konsulentene bistår med

Konsulentene er nøye utvalgt blant de beste og mest erfarne innenfor rådgivning. Av erfaring og tidligere arbeid har flere av konsulentene toppleder erfaring og administrerende direktørstillinger i store internasjonale selskaper og sterke merkevarenavn. Vi tror at denne sammensetningen av konsulenter kan være med å løfte din bedrift til et nytt nivå med å stille gode spørsmål og dele av sin erfaring.

Våre partnere

Kontakt

KONTAKT

Fyll ut kontaktskjema eller send en kort mail

Storgata 6, 2050 Jessheim

Prosjektleder

Lasse.Sjovik@Ullensaker.kommune.no

Tlf 905 48 665

Prosjektkoordinator

Daniel.V.Moldskred@Ullensaker.kommune.no

Tlf: 476 63 757

Takk for innsendingen!

bottom of page