top of page

Gardermoen Vekst

Omstillingsprosjektet for Ullensaker og Nannestad kommune

Støtte til bedrifter

1

Kulturnæring

Gardermoen Vekst ønsker å støtte dine kulturprosjekter slik at du kan gå fra hobby til næring, styrke samarbeidet i kulturnæringen eller være med på andre kule prosjekter. Sammen vil vi løfte kulturnæringen i kommunene

2

SMB utvikling

FULLTEGNET

Bistand fra kanskje Norges beste konsulenter

Dere vil få dekt ekstern rådgivning for å videreutvikle din bedrift, gjennom analyser av virksomheten og prosjektplaner for deres ønskede prosjekter. 

3

Klyngenæring

Frist gått ut

Inntil 500 000 i støtte

Frist gått ut. Meld deg på vårt nyhetsbrev under for å bli varslet neste gang vi lyser ut midler

Delivering Package

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev slik at du blir den første som blir varslet når vi lyser ut nye midler.

Thanks for submitting!

Tjenester

TJENESTER

4 Innsatsområder

Kompetanse og kvalifisering

Kompetanseheving og kvalifisering av ufaglært arbeidskraft som er direkte rammet av nedgangen i flytrafikken og i reiselivet, og i andre bransjer med et stort antall ufaglærte/lavkvalifiserte ansatte.

Kompetansearbeidsplasser

Bidra til å oppnå kommunenes målsetninger om å etablere flere arbeidsplasser som krever høyere utdanning.

Næringsparker og klynger

Arbeide strategisk med utvikling av kommunenes og andres næringsareal

Destinasjon Gardermoen

Utvikle opplevelsesnæringen på Gardermoen og Øvre Romerike - opplevelser basert på mat, natur og kultur

Vårt mål er blant annet

30

Bedrifter deltar på kompetanseheving

3

Nye klyngesamarbeid

300

Arbeidsplasser skapt

1

Masterplan for reiselivet

Om

OM OSS

Vi ønsker å bidra til vekst!

Omstillingsplanen beskriver og drøfter situasjonen i næringslivet i Ullensaker og Nannestad, omstillingsbehovet, målene for arbeidet, prioriterte innsatsområder og ressursbruk.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslår omstillingsplanen fire tematiske innsatsområder:

  1. Kompetanse og kvalifisering

  2. Kompetansarbeidsplaser

  3. Næringsparker og klynger

  4. Destinasjon Gardermoen

 

Omstillingsarbeidet i Ullensaker og Nannestad skal bidra til å utvikle 300 nye arbeidsplasser i løpet av tre år, hvorav 150 krever høyere utdanning.

I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og større variasjon i næringslivet gjennom målrettet arbeid med utvikling av innsatsområdene, samt økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene. Omstillingsarbeidet skal også øke kompetanse og kvalifisering hos arbeidstakere med lavere grad av formell kompetanse.

Anmeldelser

Så langt har vi

Arrangert en rekrutteringsmesse for 120 deltakere og 9 hoteller
Kunder

Våre partnere

Kontakt

KONTAKT

Her finner du oss

Storgata 6, 2050 Jessheim

Prosjektleder

Lasse.Sjovik@Ullensaker.kommune.no

Tlf 905 48 665

Prosjektkoordinator

Daniel.V.Moldskred@Ullensaker.kommune.no

Tlf: 476 63 757

Følg sosiale mediekanalene til våre samarbeidspartnere:

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Takk for innsendingen!

bottom of page