top of page
pulten
Årsrapport 2022 for Gardermoen Vekst 
27, mars 2023

Norges råeste destinasjon for kunnskap, innovasjon og næringsliv!

Ullensaker og Nannestad ble hardt rammet av koronapandemien, med arbeidsledighet (helt og delvis) over 20%. Som vertskommuner for Oslo Lufthavn Gardermoen, var kommunene i en spesiell situasjon når pandemien COVID19 rammet nasjonal og internasjonal lufttrafikk. Nedgangen i passasjertall for perioden 2020-2021 anslås samlet sett til ca. 70%. Denne spesielle nedgangen i aktivitet på flyplassen kom i tillegg til de virkninger pandemien hadde for alle kommuner. Ullensaker og Nannestad kommune søkte på bakgrunn av dette Viken Fylkeskommune om omstillingsstatus

bottom of page