top of page
pulten
Tilgang på arbeidskraft i Gardermoregionen 
03, februar 2023

På oppdrag for Omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst i Ullensaker og Nannestad kommune har Samfunnsøkonomisk analyse AS (SØA) gjennomført en analyse av tilgangen på arbeidskraft i Gardermoregionen. . Analysen skal fungere som et kunnskapsgrunnlag om ressursgrunnlaget for etablering av ny virksomhet i regionen

bottom of page