top of page
pulten
Økt verdiskaping for sjømatnæringen i Ullensaker og Nannestad 
29, september 2022

“Hvordan kan Ullensaker og Nannestad legge til rette for økt verdiskaping som tilfaller både kommunene og sjømatnæringen i løpet av 3-5 år?” Ullensaker og Nannestad er “transittkommuner” for sjømatnæringen - en stor andel sjømat blir fraktet med lastebil fra kyst-Norge til terminaler på Gardermoen og videre med fly eller lastebil til andre verdensdeler eller kontinentet. Innen sjømat-logistikk er det stor byggeaktivitet, for eksempel World Seafood Center og et nytt kjølehotell (Avinor og Oslo Seafood & Cargo Center), med forventet ferdigstillelse innen 2023

bottom of page