top of page

Meld deg på dialogkonferanse om

Energistasjoner

Hvorfor melde seg på?

På vegne av Ullensaker og Nannestad kommuner ønsker omstillingsprogrammet Gardermoen Vekst å invitere til dialogkonferanse om etablering av en energistasjon eller flere i eller i nærheten av Gardermoen Næringspark (GNP).

 

Dialogkonferansen vil bli avholdt på Teams 12.04.2023 kl 09:00-10:00 med påfølgende 1:1 møter i uke 16. (19/4, evt 20/4).

 

For mer informasjon se vedlagte lenke: https://doffin.no/Notice/Details/2023-693964

 

Siktemålet er å initiere en prosess mellom ulike aktører for på den måten å legge rammene for nyetablering av energistasjon(/er) for både elektrisitet, biogass og hydrogen alene eller i kombinasjon og med servicetilbud i relativt nær framtid.

 

Under konferansen vil det bli informert om planer, samt mulige lokasjoner for energistasjon mv. Det vil være mulig å melde sin interesse for deltakere i 1:1 samtaler i etterkant av konferansen.

 

 

Påmelding til dialogkonferansen sendes på e-post til tor.mjos@norconsult.com senest 11/4 kl 12. Påmeldte vil motta lenke til Teams møte på e-post samme ettermiddag.

bottom of page