top of page

Klynge og nettverksbygging

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter med mål om å styrke og utvikle kompetansearbeidsplasser i regionen. For å komme til søknadsskjema må du følge link til regionalforvaltning.

Søke om midler til klynge og nettverksbygging

Utlysning av midler til klynge og nettverksbygging

Bakgrunn for utlysningen

Ullensaker og Nannestad kommune har fått status som omstillingskommuner på grunn av Covid-19 pandemiens store arbeidsledighet i regionen og den ensidige næringsstrukturen. Prosjektet ledes av Gardermoen Vekst som er omstillingsprosjektet for nevnte kommuner. Det er avsatt et budsjett på kr 17,3 millioner over tre år til å gjennomføre prosjektet hvor kr 1 000 000 av disse lyses ut som søkbare midler til klyngesamarbeid og nettverksbygging. Det er definert i handlingsplanen for 2022 at vi skal støtte igangsatte prosjekt og klynger, samt ta initiativ til nye prosjekt, nettverk og klynger.

Formål med utlysningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter med mål om å styrke og utvikle kompetansearbeidsplasser i regionen. Dette skal oppnås ved å legge til rette for utvidet eller styrket samarbeid på tvers av selskaper. Prosjektmidlene kan brukes til å enten gjøre kompetanseløft, med åpne bransjespesifikke temaer eller samarbeidsløft. Prosjektmidlene kan også brukes til sosiale aktiviteter og arrangementer, men da må det sannsynliggjøres at formålet er relasjonsbygging på tvers av selskaper og/eller bransje.

Det vil være en fordel om det i søknadsteksten kan fremheves hvordan ditt prosjekt er med på å skape nye kompetansearbeidsplasser i Ullensaker eller Nannestad kommune.

Hvem kan søke?

  • Bedrifter som driver eller ønsker å drive med bedriftsnettverk

  • Klynger

  • Næringsforeninger

  • Næringslivsorganisasjoner, medlemsorganisasjoner og interesseorganisasjoner

  • Forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner og kunnskapsleverandører

  • Inkubatorer og gründermiljøer

Søker må være en juridisk enhet med adresse i Ullensaker eller Nannestad kommune (unntak: hvis en betydelig del av effektene er rettet mot bedrifter i Ullensaker eller Nannestad kommune).

Delivering Package

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev slik at du blir den første som blir varslet når vi lyser ut nye midler.

Kontakt

KONTAKT

Ta kontakt ved spørsmål

Prosjektkoordinator

Daniel.V.Moldskred@Ullensaker.kommune.no

Tlf: 476 63 757

Takk for innsendingen!

bottom of page